Kalendarz

  1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021
3.Ferie zimowe17- 30 stycznia 2022
  4.Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022
      5.        Egzamin ósmoklasisty: język polski matematyka język obcy nowożytny   dodatkowe terminy: język polski matematyka język obcy nowożytny  24 maja 2022 25 maja 2022 26 maja 2022     13 czerwca 2022 14 czerwca 2022 15 czerwca 2022
6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022
7.Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na podstawie:

  • 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603)

dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 są:

  • 12 listopada 2021r.
  • 7 stycznia 2022r.
  • 2 maja 2022r.
  • 24-26 maja 2022r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 czerwca 2022r.
  • 23 czerwca 2022r.

W dniach, o których powyżej mowa, szkoła zorganizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.