27 paź

Pamiętamy o Tych co odeszli…

W listopadzie wspominamy zmarłych z naszych rodzin. W społeczności szkolnej myślimy także o tych, którzy związani byli z naszą szkołą. Aby wyrazić szacunek tym wszystkim osobom symbolicznie odwiedzamy groby zmarłych nauczycieli. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność za ich pracę i troskę o każdego ucznia. Pamiętamy o zmarłych absolwentach, nauczycielach i wszystkich pracownikach szkoły. Wspominamy ich w naszych sercach.

Samorząd Uczniowski

Skip to content