RODO

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
  • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych
  • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Dominika Jankowicz

email: inspektor@cbi.24.pl

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

 

 

KLAUZULA-INFORMACYJNA- ZPO1WŁOSZCZOWA

Klauzula-informacyjna-MONITORING-ZPO1-WŁOSZCZOWA