18 lis

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 15 listopada 2022r. zaproponowała w roku szkolnym 2022/2023 następującą składkę na Radę Rodziców:
* 40 zł – jedno dziecko (pierwsze dziecko)
* 35 zł – drugie dziecko
* trzecie i kolejne dziecko – zwolnione z opłaty
Za wszystkie wpłaty dziękujemy! Gwarantujemy, że zostaną wydatkowane z myślą o uczniach i dla dobra szkoły. Wpłaty na Radę Rodziców i ich kwoty są całkowicie dobrowolne.
Wszystkie zebrane fundusze przez Radę Rodziców wydatkowane są wyłącznie na potrzeby i dla uczniów szkoły: m.in. nagrody w konkursach, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, organizacja imprez dla uczniów, organizacja festynu rodzinnego.
Celowość wydatków każdego roku kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana przez Rodziców.

Rada Rodziców ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content