24 lut

Spotkanie rodziców ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

W związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniu 6 marca 2017r. o godz. 16.00. na hali sportowej OSiR odbędzie się spotkanie rodziców  z powiatu włoszczowskiego ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

Podczas spotkania zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Skip to content