08 mar

SZKOLNY  KONKURS  FOTOGRAFICZNY  „NASI  MILUSIŃSCY”

CELE:

 • kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt,
 • rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki,
 • integracja z otaczającą przyrodą,
 • rozbudzanie zainteresowania fotografią,
 • prezentowanie własnych umiejętności
 • WARUNKI KONKURSU:
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii przedstawiającej swojego pupila na łonie natury lub w warunkach domowych.
 2. Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno- białą, jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografię w formacie A5
 4. Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie i niepublikowane w innych konkursach.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie fotografii do organizatorów:
  I kategoria wiekowa kl. 1-3 – Katarzyna Kuzincow ( za pośrednictwem wychowawców klas)
  II kategoria wiekowa kl. 4-7 – Emilia Maciejczyk

Na odwrocie fotografii należy podać dane uczestnika:
imię i nazwisko, klasa, krótki opis lub tytuł

 1. Termin dostarczania zdjęć: do 14 kwietnia 2023r.
 2. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidują również Nagrodę Specjalną.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, na prezentację i publikację prac konkursowych.

Koordynatorzy: Kataryna Kuzincow, Emilia Maciejczyk

Skip to content