Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZPO nr 1 

PRZEWODNICZĄCY 
Michał Brewka

ZASTĘPCA
Edyta Grabiec

SKARBNIK
– Krzysztof Lipniak

SEKRETARZ
Monika Sienkiewicz

CZŁONEK
– Joanna Krawczyńska 

RADA RODZICÓW 2019-2020