Bicykl

Działalność tego koła sięga kilkunastu lat. Od początku jego powstania koło istniało przy Szkole Podstawowej nr 1. Od 1 września 1999 roku, czyli od chwili powstania naszej szkoły, Gimnazjalne Koło Turystyki Rowerowej działa przy Gimnazjum nr 1.

Koło jest przez uczniów szczególnie lubiane ze względu na to, że organizuje bardzo wiele ciekawych wycieczek. A że jest to Koło Turystyki Rowerowej, te wycieczki odbywają się oczywiście na rowerach. Ruch na świeżym powietrzu, poznawanie otaczającego nas środowiska, bliski kontakt z przyrodą sprawiają, że koło cieszy się niesłabnącą popularnością. Na rowerach uczniowie zwiedzają bliższe i dalsze zakątki naszego ojczystego kraju. Uczniowie poznają historię i współczesność odwiedzanych miejscowości. Trasy wycieczek opracowują wspólnie korzystając z atlasów, map topograficznych, atlasów samochodowych. Miejsca odpoczynków ustalają biorąc pod uwagę atrakcyjność okolicy i bezpieczeństwo miejsca odpoczynku.

Gimnazjalne Koło Turystyki Rowerowej bardzo wiele zawdzięcza swojemu opiekunowi. Mgr Zbigniew Cholerzyński z niebywałą charyzmą upowszechnia zdrowy styl życia właśnie przy pomocy roweru. Organizuje wycieczki, imprezy, rajdy rowerowe. Jest dobrym duchem tego koła i dzięki niemu jest ono bardzo lubiane wśród uczniów. Koło prowadzi kronikę, w której dokumentowane są wszystkie wydarzenia mające miejsce w czasie jego działalności. Będzie to cenna pamiątka dla wszystkich uczniów szkoły o działalności tej organizacji.