21 cze

Uroczyście podsumowano projekt!

Dnia 23 czerwca 2022r. uczniowie klasy 2a uroczyście podsumowali projekt „Piękna Nasza Polska Cała”. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Grzegorz Dziubek, dyrektor Iwona Gieroń oraz rodzice uczniów.
„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.
Klasa 2a realizowała go od września 2021r. pod kierunkiem wychowawcy Anny Błaszczyk.
Zadania projektowe służyły kształtowaniu postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwieniu ich na piękno, tradycje Polski oraz kształtowaniu tożsamości narodowej dzieci.
Projekt w szkole prowadzony był pod patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Skip to content