07 mar

XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA (15 –20 marca 2021 r.)

SZKOLNY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
LICZ SIĘ ZE SŁOWAMI

Konkurs będzie przeprowadzony zdalnie poprzez platformę TESTPORTAL. Uczniowie otrzymają link do strony z zadaniami konkursowymi od nauczyciela języka polskiego.

Test składa się z zadań zamkniętych i/ lub otwartych z zakresu poprawności językowej.

Udział w zmaganiach konkursowych mogą brać uczniowie klas 7-8, którzy zwyciężyli w eliminacjach klasowych i/ lub zostali wytypowani przez nauczyciela języka polskiego. W konkursie mogą wziąć udział max. 2 osoby z klasy.

Konkurs odbędzie się 17 marca 2021 r. o godz. 14.00

Organizator: Olga Ślęzak

***

WARTO CZYTAĆ!
Konkurs językowo- plasty
czny skierowany do uczniów klas 4-8.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie plakatu w formie A4- technika dowolna oraz wymyślenie hasła promującego czytelnictwo ( krótki wierszyk, rymowanka, zdanie- z wykorzystaniem slangu młodzieżowego).

Termin składania prac: do 19 marca 2021 r.
Podpisane prace należy przynieść do świetlicy szkolnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 marca 2021 r. Lista uczniów zostanie opublikowana na stronie szkoły.

Kryteria oceny prac: estetyka, zgodność z tematem, kreatywność.

Organizatorzy: Anna Drążyk i Edyta Oleksy.

***

PAMIĘTAJMY O POLSKICH ZNAKACH!

Konkurs jest przeznaczony dla chętnych uczniów klas 4-8.

Zadania uczniów:
klasy 4- 5:
Przygotowanie rysunków ilustrujących wyrazy z ą, ę (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki).

Instrukcja szczegółowa:
Uczeń przygotowuje pracę zawierającą co najmniej 4 rysunki umieszczone na jednej planszy ( format A4 ). Ilustracja powinna być opatrzona podpisem uwzględniającym wyrazy z ę lub ą ( np. Widzę wesołą koleżankę. Idę po książkę.).

klasy 6-8:
Opracowanie dyktanda.

Instrukcja szczegółowa:
Uczeń redaguje treść dyktanda z uwzględnieniem co najmniej 20 wyrazów z ą, ę. Objętość pracy powinna wynosić 10- 15 zdań.

Termin składania prac: do 19 marca 2021 r.
Podpisane prace należy przynieść do świetlicy szkolnej.

Organizatorzy: Katarzyna Kuzincow, Małgorzata Stryjewska, Małgorzata Skoczek

Skip to content