Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do  przedszkola

  • 1 – 14 marca 2019r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 22 marca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 25-29 marca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 5 kwietnia 2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 WNIOSEK – PRZEDSZKOLE

OŚWIADCZENIE – deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

OŚWIADCZENIE – o wielodzietnosci rodziny

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

KLASA 1 SP1

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP nr 1 – od 1 marca 2019r. do 7 marca 2019r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP 1 – 21 marca 2019r.
  • 22-26 marca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 29 marca 2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE – w szkole uczy się rodzeństwo

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka