Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Łachowie                                      w roku szkolnym 2020/2021

Dzieci sześcioletnie:

 1. Kabała Paulina
 2. Kochanowski Filip
 3. Kubiś Mateusz
 4. Wójcik Igor

Dzieci pięcioletnie:

 1. Dominik Marcin
 2. Gierczak Antoni
 3. Klimas Aleksandra
 4. Nadgłowski Antoni
 5. Nowak Julia
 6. Otfinowski Nataniel
 7. Pakos Dawid
 8. Rusek Mateusz
 9. Wawrzykowska Kinga
 10. Włodarczyk Kacper
 11. Znojek Marcel

   Dzieci czteroletnie:

 1. Dróżdż Mikołaj
 2. Szczegielniak Milan

Dzieci trzyletnie:

 1. Mikołajczyk Mikołaj
 2. Wawrzykowska Zofia
 3. Wawrzykowski Antoni

Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie – Iwona Gieroń

***

ROK SZKOLNY 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

 • 24 lutego – 10 marca 2020r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
 • 19 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 20-25 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 30 marca 2020r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WNIOSEK – PRZEDSZKOLE ŁACHÓW

OŚWIADCZENIE – deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

OŚWIADCZENIE – o wielodzietnosci rodziny

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

KLASA 1 SP1

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

 • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP nr 1 – 2 marca – 9 marca 2020r.                             
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP 1 – 20 marca 2020r.
 • 23-26 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 30 marca 2020r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE – w szkole uczy się rodzeństwo

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka