Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

  • 24 lutego – 10 marca 2020r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 19 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 20-25 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 30 marca 2020r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WNIOSEK – PRZEDSZKOLE ŁACHÓW

OŚWIADCZENIE – deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

OŚWIADCZENIE – o wielodzietnosci rodziny

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

KLASA 1 SP1

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP nr 1 – 2 marca – 9 marca 2020r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP 1 – 20 marca 2020r.
  • 23-26 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 30 marca 2020r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE – w szkole uczy się rodzeństwo

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w Gminie Włoszczowa

OŚWIADCZENIE – zamieszkanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka