Rodzic

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO WYRAŻANIA OPINII O SZKOLE POPRZEZ:
1. Dyskusje na zebraniach z rodzicami.
2. Konsultacje z rodzicami.
3. Indywidualne rozmowy z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami.Pragnąc jeszcze bardziej ułatwić Państwu kontakt z naszą placówką zapraszamy Państwa do przesyłania wszelkich uwag i opinii dotyczących działalności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie używając szkolnego adresu mailowego:
zpo1wloszczowa@interia.pl
Państwa propozycje będą rozpatrywane i omawiane podczas zebrań Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
Z góry dziękujemy za współpracę

Dyrekcja ZPO 1 we Włoszczowie

 

Poradnik-bezpiecznego wypoczynku

Zapewnij swojemu dziecku bezpieczeństwo w korzysteniu z gier komputerowych

Najbardziej znane rodzaje polskiej edukacji poza granicami kraju.

wazne-informacje-na-temat-ubezpieczenia-nnw-uczniow

Jak postępować w razie szkody w wypadku z ubezpieczenia szkolnego

Zakres ubezpieczenia szkolnego NNW na rok 2017-2018

PODSTAWA PROGRAMOWA-gimnazjum

PODSTAWA PROGRAMOWA-szkoła podstawowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

10 PORAD: JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU

NADMIERNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZvDZIECI

DOPALACZE-WYPALACZE – ulotka dla rodziców

DOPALACZE..

NARKOTYKI – ulotka dlarodziców

RYZYKO UŻYWANIA NARKOTYKÓW

dziecko_w_postepowaniu_sadowym