Rodzic

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO WYRAŻANIA OPINII O SZKOLE POPRZEZ:
1. Dyskusje na zebraniach z rodzicami.
2. Konsultacje z rodzicami.
3. Indywidualne rozmowy z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami.Pragnąc jeszcze bardziej ułatwić Państwu kontakt z naszą placówką zapraszamy Państwa do przesyłania wszelkich uwag i opinii dotyczących działalności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie używając szkolnego adresu mailowego:
zpo1wloszczowa@interia.pl
Państwa propozycje będą rozpatrywane i omawiane podczas zebrań Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.

Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. anonimowa skrzynka zaufania, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.

Z góry dziękujemy za współpracę

Dyrekcja ZPO 1 we Włoszczowie

***

       Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ; J.III Sobieskiego 38

tel. (041) 394 33 19; tel./fax (041) 394 14 90

e-mail:pppwloszczowa@poczta.onet.pl

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa; Partyzantów 14

tel/fax: 41 39 43 261; tel.: 41 39 44 009

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

29-100 Włoszczowa; Wiśniowa 10

tel./fax 41 39-44-993 e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

4. Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

codziennie od 14.00 do 22.00 – numer jest bezpłatny

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:  800 – 1200 – 02.

***

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie ubezpiecza

TU Compensa S.A.

Polisa nr 184/1010474

Agent ubezpieczeniowy: Władysław Woźnica

Informacje na temat ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód:

  • telefonicznie – 669996626
  • bezpośrednio w punkcie: Włoszczowa, ul. Kilińskiego 3a

Ogólne warunki ubezpieczenia – COMPENSA

dane o ubezpieczeniu

***

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców na temat dopalaczy

PROCEDURY-SYTUACJE-TRUDNE

Poradnik-bezpiecznego wypoczynku

Zapewnij swojemu dziecku bezpieczeństwo w korzysteniu z gier komputerowych

Najbardziej znane rodzaje polskiej edukacji poza granicami kraju.

wazne-informacje-na-temat-ubezpieczenia-nnw-uczniow

Jak postępować w razie szkody w wypadku z ubezpieczenia szkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWA-gimnazjum

PODSTAWA PROGRAMOWA-szkoła podstawowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

10 PORAD: JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU

NADMIERNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZvDZIECI

DOPALACZE-WYPALACZE – ulotka dla rodziców

DOPALACZE..

NARKOTYKI – ulotka dlarodziców

RYZYKO UŻYWANIA NARKOTYKÓW

dziecko_w_postepowaniu_sadowym