05 maj

Na podstawie:

• § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

w związku z:

• § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.)
• § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zawieszam
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Samorządowym w Łachowie oraz oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie

w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa powyżej prowadzone będą zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content