23 paź

KOMUNIKAT NR 2/2020/2021
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
z dnia 23 października 2020 r.

Decyzją rządu, od poniedziałku 26 października 2020r. na pracę zdalną przechodzą wszyscy uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.
Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Mam nadzieję, że wspólnie podołamy trudom zdalnej edukacji. Niezbędnym warunkiem jest, oczywiście, udział i zaangażowanie uczniów, wspieranych także przez rodziców. Bardzo proszę o traktowanie tych lekcji, tak jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły – sprawdzamy frekwencję, nie spóźniamy się, odrabiamy zadania, odpowiadamy, piszemy sprawdziany, jesteśmy aktywni…
Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. Także w sprawach technicznych czy sprzętowych (stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl, krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl, gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl ).
We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły (tel. 413943048, mail: zpo1wloszczowa@interia.pl)
Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Życzę nam wszystkim, aby okres zdalnej pracy nie był zbyt długi, i abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnej nauki. Tymczasem pilnujmy się, przestrzegajmy obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, nie spotykajmy się niepotrzebnie w grupach, pamiętajmy o zasadzie #ZostańWDomu.

Klasy 1-3 mają lekcje w trybie stacjonarnym. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. Dla klas 1-3 działają także świetlice szkolne i stołówka.

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content