13 sty

KOMUNIKAT NR 5/2020/2021
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Z dniem 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do trybu nauki stacjonarnej.

Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji obowiązującym w II półroczu.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami:
1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z  dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3) Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania „Procedur przyprowadzania i odbierania ze szkoły uczniów klas 1-3 w roku szkolnym 2020/2021”
4) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5) W częściach wspólnych (tzn. w świetlicach, w bibliotece, na korytarzach, w szatniach, w toaletach) obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Uczniowie klas 4-8 pozostają przy nauczaniu zdalnym (zgodnie z planem lekcji obowiązującym w II półroczu).
Dalej obowiązują dotychczasowe zasady pracy zdalnej.

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content