22 kwi

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną od dnia 26 kwietnia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. organizacja pracy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie przedstawia się następująco:

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie będą w dalszym ciągu brali udział w zajęciach online

Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie przechodzą z formy zdalnej na hybrydową:
 poniedziałek-wtorek-środa:

 • zajęcia stacjonarne w szkole dla klas:
  budynek główny: 1a (sala 6), 1b (sala 14), 2c (sala 20)
  budynek B – 1c, 3c
  – zajęcia online dla klas: 2a, 2b, 2d, 3a, 3b

 czwartek-piątek:

 • zajęcia stacjonarne w szkole dla klas:
  budynek główny: 2b (sala 3), 3a (sala 20), 3b (sala 16)
  budynek B – 2a, 2d
  – zajęcia online dla klas: 1a, 1b, 1c, 2c, 3c

Uczniowie klas 1-3 filii w Łachowie przechodzą z formy zdalnej na hybrydową:
 poniedziałek-wtorek-środa:

 • zajęcia stacjonarne w szkole dla klasy 1
 • zajęcia online dla klasy 2 i 3

 czwartek-piątek:

 • zajęcia stacjonarne w szkole dla klasy 2 i 3
 • zajęcia online dla klasy 1.

Zajęcia online oraz w trybie hybrydowym odbywają się z zgodnie z tygodniowym planem nauczania poszczególnych klas.

Świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy maja lekcje w danym dniu tygodnia w szkole.

Skip to content