06 maj

Od dnia 17 maja do dnia 28 maja 2021r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie hybrydowe wg następującego porządku:
a) klasy 4 i klasy 5:

 poniedziałek-wtorek-środa – zajęcia stacjonarne w szkole
 czwartek-piątek – zajęcia online

b) klasy 6 i klasy 7:

 poniedziałek-wtorek-środa – zajęcia online
 czwartek-piątek – zajęcia stacjonarne w szkole

c) klasy 8 – zajęcia stacjonarne w szkole

Zajęcia online oraz w trybie hybrydowym odbywają się z zgodnie z tygodniowym planem nauczania poszczególnych klas.

Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie w czasie zagrożenia epidemicznego.

Skip to content