22 cze

W związku z obecną sytuacją epidemiczną świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły podstawowej będą rozdawane przez wychowawców klas 25 czerwca 2021r. wg załączonego harmonogramu.

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny.
W szkole może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca świadectwo (uczeń bądź rodzic).
Wejście do szkoły możliwe jest tylko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach publicznych (obowiązkowe noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu 1,5 metrów od rozmówcy).
Uczniowie zgłaszają się po świadectwo z własnym długopisem celem potwierdzenia odbioru dokumentu.

HARMONOGRAM odbioru świadectw szkolnych

Iwona Gieroń – dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content