01 mar

1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu zamordowano 7 członków zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień
„ Żołnierzy Wyklętych”.
Od 2011 roku odchodzimy w tym dniu „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
„Żołnierze Wyklęci” byli żołnierzami polskiego powojennego, niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia. Walcząc z nowym agresorem-komunistami musieli zmierzyć się z propagandą Polski Ludowej,
która nazywała ich „bandytami reakcyjnego podziemia”.
Mobilizacja i walka „Żołnierzy Wyklętych” była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko radzieckiej agresji i polskim władzom komunistycznym,
ale też przykładem antykomunistycznej konspiracji
zbrojnej obejmującej teren całej Polski.

Skip to content