23 paź

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zachęcamy uczniów do udziału w kolejnej edycji szkolnych konkursów. Oto propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:
Klasy I – III
Konkurs pod hasłem „Laurka dla Niepodległej”
Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej w formie laurki, wykonanej dowolną techniką i w dowolnym formacie.
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać wychowawcom w terminie do 6 listopada 2023 r.
Klasy IV – VI
Konkurs pod hasłem „Życzenia dla Niepodległej”
Zadaniem uczniów jest zredagowanie życzeń dla naszej Ojczyzny oraz zapisanie ich odręcznie na ozdobionej według własnego pomysłu kartce formatu B5 lub A4. Ocenie podlegać będą: treść życzeń, estetyka, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać w terminie do 6 listopada 2023 r. do p. Anny Drążyk lub p. Katarzyny Kuzincow.
Klasy VII – VIII
Konkurs pod hasłem „Drogi Polaków do niepodległości”
Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, ilustrującej dowolne wydarzenie z historii Polski, które doprowadziło do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Technika pracy dowolna. Format A4.
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać w terminie do 6 listopada 2023 r. do p. Moniki Sinkiewicz.

Organizatorzy:
Zbigniew Cholerzyński
Joanna Cieślak – Bulska
Anna Drążyk
Jacek Kościński
Katarzyna Kuzincow
Monika Sinkiewicz

Skip to content