10 lis

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

105 lata temu Polska odzyskała niepodległość.
Spełnił się tym samym sen wielu pokoleń Polaków, którzy pomimo podejmowanych przez państwa zaborcze wysiłków, mających na celu zniszczenie naszej narodowej tożsamości, nigdy nie wyrzekli się marzeń o wolnej Ojczyźnie.
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli, powrót Polski na polityczne mapy Europy i świata udowodniły, że powstania narodowowyzwoleńcze, potężna danina krwi, którą Polacy za swoją wolność zapłacili, nie poszły na marne.
11 listopada wróćmy myślą do tamtych wydarzeń, do ludzi, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Jesteśmy im winni wdzięczność, pamięć i szacunek. Ich przykład uczy nas, że umiłowanie wolności to wartość bezcenna i ponadczasowa. Chylmy czoła przed bohaterstwem wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę.

Iwona Gieroń – dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content