15 gru

Czarodziejska moc muzyki!

Pod taką nazwą odbywały się w naszej szkole zajęcia koła muzyczno – ruchowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Włoszczowa „Wygraj z nudą 2!”.
Uczestniczyło w nich 25 uczniów klas I – III. Warsztaty prowadziły panie: Jadwiga Cegieła i Ilona Skiba.
Na zajęciach realizowana była tematyka związana z nauką i doskonaleniem kroków tanecznych, zabaw rytmicznych i ćwiczeń ruchowych, potrzebnych do tworzenia układów tańca. Ich celem było rozbudzanie zamiło-wania do muzyki, kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, rozwijanie muzykalności dzieci. W ramach zajęć odbywała się również nauka kroków tańca towarzyskiego, rock’n’rolla, cza-czy, salsy oraz elementy tańców ludowych. Aktywność muzyczno – ruchową dzieci rozwijano również z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
Podczas zajęć stosowano różne formy takie, jak: taniec, rytm, zabawy dziecięce muzyczno-ruchowe, improwizację, grę akompaniamentu na instru-mentach perkusyjnych, propagowano muzykę klasyczną oraz aktywne jej słu-chanie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tak prowadzonych warsztatach. Po-przez ruch i zabawę uczyły się współpracy, integrowały się ze sobą.
Ważnym elementem zajęć były różne pomoce dydaktyczne zakupione z pozyskanych środków finansowych: instrumenty perkusyjne, stroje taneczne, rekwizyty oraz sprzęt nagłaśniający.
Na pożegnanie projektu 13 grudnia 2017 roku uczestnicy zajęć zaprezentowali przed szkolną publicznością układy taneczne . Grupa dziewczynek wystąpiła również podczas Jasełek w tańcu „Śnieżynek”.

Skip to content