03 paź

,,Piękna nasza Polska cała”

Klasa 2a bierze udział w  Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Piękna Nasza Polska Cała,” który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,

Wydawnictwo Edukacyjne MAC,

Telewizja Łódzka,

Telewizja Aleksandrowski Kurier,

Zespół ludowy Rokiczanka.

Głównymi celami projektu są:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

W ramach realizacji projektu, klasa 2a zrealizowała i umieściła na oficjalnej stronie

trzy zadania:

  • ,, Napisz kartkę Bohaterom”,
  • ,,Piękna nasza Polska cała”- wysłanie pocztówki swojej miejscowości,
  • Zorganizowanie Kącika o tematyce patriotycznej.

Anna Błaszczyk

Skip to content