25 lut

Program Stypendialny Horyzonty

Fundacja EFC informuje o realizacji Programu Stypendialnego Horyzonty .

Rekrutacja do programu prowadzona jest przez stronę internetową www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 954 złotych netto na osobę.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.efc.edu.pl

Skip to content