Rekrutacja

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  – 2- 9 marca 2022r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP 18 marca 2022r.
  • 22-28 marca 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31 marca 2022r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

  • 28 lutego – 14 marca 2022r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 22 marca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 24-31 marca 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 5 kwietnia 2022r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.