Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w SP nr 1 – 9 marca  2021r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP 19 marca 2021r.
  • 22-26 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31 marca 2021r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

  • 24 lutego – 10 marca 2021r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 19 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 22-26 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31 marca 2021r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.