15 wrz

„SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI!”

W piątek 14 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tematem tegorocznej akcji było „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI!”.
Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.


Szkolnymi koordynatorami akcji były panie: Ewa Hyska i Justyna Pyka.

15 wrz

Narodowy Dzień Sportu

15 września obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Sportu.

Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych.

Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Szkolnymi koordynatorami akcji byli nauczyciele wychowania fizycznego.

Skip to content