Dokumenty szkolne

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

STATUT ZPO 1

Aneks nr 1 – IX 2016r.

Aneks nr 2 – X 2017r.

 

Sprawozdanie finansowe  Zespołu Placówek Oświatowych 1 we Włoszczowie za rok 2018 (opublikowane na stronie BIP Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie) –  https://scowloszczowa.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/

dane-o-ubezpieczeniu 2018-2019

Ogólne-warunki-ubezpieczenia-COMPENSA

Podstawa programowa – Jezyk_polski

Podstawa programowa – Matematyka

Podstawa programowa – Jezyk obcy nowozytny

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego